Sju Efterrätter klara

Då har vi äntligen smakat, luktat och lyssnat till hur det känns i magen. Vi startade med ett trettiotal efterrätter och till slut hittat sju efterrätter som vi gillar. Det är till de sju hanarna, men det är inte bestämt vilken hane som ska heta vad.
Tikarna är vi inte klara med. Där här vi i dagsläget kokat ner till sju Efterrätter (vi startade på ca tjugofem) men det är bara två tikar.